6. Sudetské Tojnárkovo bloudění

27.–29. března 2020

Rozpis

Logo ČAR

Rozpis 6. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 27.-29. 3. 2020
Místo: Nová Ves v Horách, okres Most, Česká republika.
Centrum: Sokolovna v Nové Vsi v Horách
Druh závodu a typ mapy: 2. závod ČAR série 2020. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující k bezplatnému startu na třetím závodě série, rogainingovém MČR 2020 (tým musí závodit ve stejném složení).
Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
  • Pátek 27. 3. noční dvouhodinovka na speciálce pro rogaining 1:30000, e-10 m, stav 03/2020
  • Sobota 28. 3. denní pětihodinovka na speciálce pro rogaining 1:40000 e-10 m, stav 03/2020
  • Neděle 29. 3. denní čtyřhodinovka na historické mapě 1:28800 z r. 1850, Lehmannovy šrafy místo vrstevnic
Všechny mapy budou voděodolné (Pretex).
Přihlásit se můžete i na jednotlivé etapy zvlášť, ve výjimečných případech akceptujeme i přihlášky jednotlivců (mimo soutěž).
Prostor závodu a terén: Atraktivní terén na hřebeni Krušných hor, vymezený obcemi Oberlochmühle, Deutscheinsiedel, Horní Jiřetín a Svahová
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, nutno objednat v přihlášce. Půjčovné činí 50 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč !!!
Způsob prokázání průchodu kontrolou bude upřesněn v pokynech.
Týmy a kategorie: Tým se skládá ze 2 závodníků, přihlásit se můžete do kategorií:
MJ, WJ, XJ; MO, WO, XO; MV, WV, XV
M - tým tvoří výhradně muži,
W - výhradně ženy,
X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;
J - junioři - všichni členové týmu musí být v den start ve věku 18 let nebo mladší
O - open - bez omezení věku
V - veteráni - všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let
Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář.
Doprava: Doporučujeme veřejnou dopravu, popř. vlastní dopravní prostředky.
Autobus z Litvínova vás dopraví na zastávku Nová Ves v Horách, u rybníčku, pár metrů od centra závodu.
Parkování: Platí přísný zákaz parkování na hlavní silnici, odtahová služba bude v pohotovosti. Máme se starostou domluveno parkování ve vedlejších ulicích, plánek zveřejníme v pokynech.
Ubytování: Pořadatelé zařídili nouzové ubytování na podlaze v patře Sokolovny (vlastní spacák, karimatka), cena 100 Kč/os. a noc. Kapacita jen omezena na max. 50 osob, kdo se dřív přihlásí... Jinak si nocleh zajišťuje každý závodník sám. Během mapování jsem sestavil přehled ubytoven, některé informace v něm uvedené už ale nemusí být aktuální.
Občerstvení: Nová Ves nabízí jen omezené možnosti stravování. Přímo na shromaždišti nám místní Sokolové slíbili výčep piva a prodej tlačenky, nakládaného hermelínu a utopenců. V pátek a v sobotu po 18:00 nabídnou také klobásy z udírny (nutno objednat předem pomocí přihláškovém formuláři a zaplatit do čtvrtka 13. 3. 2020).
Na teplé jídlo po závodě doporučujeme zajet do restaurace U Mnicha v 5 km vzdáleném Mníšku.
Přihlášky a startovné: Výhradně prostřednictvím on-line přihláškového systému
Prosíme všechny české závodníky, kteří používají anglické nastavení prohlížeče, aby si přepli na českou verzi přihlášek, která se malinko liší od anglické verze (způsob platby ze zahraničí).
Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).
Základní startovné za 1 osobu zaplacené do neděle 15. 3. 2020 24:00 hod.:
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Junioři360 Kč50 Kč160 Kč150 Kč
Ostatní420 Kč70 Kč180 Kč170 Kč

Zvýšené startovné za 1 osobu zaplacené od pondělí 16. 3. 2020 až do skončení prezentace (omezeně jen dle možností pořadatele):
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Všechny kategorie500 Kč80 Kč210 Kč210 Kč

Případné individuální starty osob, které prokazatelně nikdo nechce, pořešíme po e-mailu nebo telefonicky.
Způsob platby: Vložné, tzn. startovné, popř. poplatek za půjčení čipu, zašlete prosím bankovním převodem na účet Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov, vedený u FIO banky pod číslem: 2800039826/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky (přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. prvnímu přihlášenému členovi).
V případě pozdní platby předložte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.
Program akce:

Pátek 27. 3. 2020:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru
20:30 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 28. 3. 2020:
8:00 – 9:00 - prezentace v centru
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start pětihodinovky
15:30 - konec pětihodinového závodu
18:30 - ??:?? - doprovodný program

Neděle 29. 3. 2020:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
14:30 - předpokládaný začátek vyhlašování vítězů
Průběh závodu a hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. Na každé kontrole budete podle pokynů, uvedených v popisech, opisovat kód do políčka průkazky, které odpovídá číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix!

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

  • Pátek 27. 3. noční dvouhodinovka - 10 bodů
  • Sobota 28. 3. denní pětihodinovka - 20 bodů
  • Neděle 29. 3. denní čtyřhodinovka - 20 bodů
Při zpoždění vyšším než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů. Za vynechanou etapu započítáme týmu 0 bodů a 0 minut.

V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší dvojice s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet.

Funkcionář: Ředitel závodu, stavba tratí: Jan Tojnar
Informace: Na webu: http://bloudeni.krk-litvinov.cz/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
  • Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
  • V sobotu se závodí na území Čech i Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu doklad totožnosti.
  • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v únoru 2020.