6. Sudetské Tojnárkovo bloudění

25.–27. září 2020

Rozpis

Logo ČAR

Rozpis 6. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 25.-27. 9. 2020
Místo: Nová Ves v Horách, okres Most, Česká republika
Centrum: Restaurace a penzion Pod Lípou
Druh závodu a typ mapy: 2. závod ČAR série 2020. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující  bezplatnému startu na třetím závodě série, MČR v horském OB 2020 (tým musí závodit ve stejném složení).
Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
  • Pátek 25. 9. noční dvouhodinovka na speciálce pro rogaining 1:30000, e-10 m, stav 09/2020
  • Sobota 26. 9. denní pětihodinovka na speciálce pro rogaining 1:40000 e-10 m, stav 09/2020
  • Neděle 27. 9. denní čtyřhodinovka na historické mapě 1:28800 Lehmannovy šrafy místo vrstevnic, stav 09/1850 :-)
Všechny mapy budou voděodolné (Pretex).
Přihlásit se můžete i na jednotlivé etapy zvlášť, ve výjimečných případech akceptujeme i přihlášky jednotlivců (mimo soutěž).
Prostor závodu a terén: Atraktivní terén na hřebeni Krušných hor, vymezený obcemi Oberlochmühle, Deutscheinsiedel, Horní Jiřetín a Svahová
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, nutno objednat v přihlášce. Půjčovné činí 50 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč !!!
Způsob prokázání průchodu kontrolou bude upřesněn v pokynech.
Týmy a kategorie: Tým se skládá ze 2 závodníků, přihlásit se můžete do kategorií:
MJ, WJ, XJ; MO, WO, XO; MV, WV, XV
M - tým tvoří výhradně muži,
W - výhradně ženy,
X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;
J - junioři - všichni členové týmu musí být v den start ve věku 18 let nebo mladší
O - open - bez omezení věku
V - veteráni - všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let
Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář.
Doprava: Doporučujeme veřejnou dopravu, popř. vlastní dopravní prostředky.
Autobus z Litvínova vás dopraví na zastávku Nová Ves v Horách, Obecní úřad, pár metrů od centra závodu.
Parkování: Přímo u závodního centra není možno z kapacitních důvodů zaparkovat, využijte 600 m vzdálenou plochu u bývalé restaurace Na Výšině, GPS souřadnice: 50°35'27.660"N, 13°29'19.805"E.
Platí přísný zákaz parkování na hlavní silnici v obci, odtahová služba bude v pohotovosti.
Ubytování: Pořadatelé domluvili nouzové ubytování na podlaze sálu restaurace Pod Lípou (vlastní spacák, karimatka), cena 115 Kč/os. a noc. Nebude k dispozici sprcha, jen WC.
Penzion má již plně obsazeno, alternativní nocleh si musíte zajistit sami. Napomoci vám může přehled ubytoven, některé informace v něm uvedené už ale nemusí být aktuální.
Občerstvení: Restaurace Pod Lípou je jediným podnikem v Nové Vsi, kde vaří. Kuchyň kvůli nám prodlouží provoz do 21:00, ráno otevřou v 9:00 (kuchyně až od 12:00). Nabízíme možnost objednání polévky (31 Kč) nebo některé z hotovek (122 Kč) pomocí přihláškového formuláře. Je třeba zaplatit předem do neděle 20. 9. 2020, stravenky vyfasujete na prezentaci.
Přihlášky a startovné: Přihlašujte se výhradně prostřednictvím on line přihláškového systému
Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).
Základní startovné za 1 osobu zaplacené do neděle 13. 9. 2020 24:00 hod.:
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Junioři360 Kč50 Kč160 Kč150 Kč
Ostatní420 Kč70 Kč180 Kč170 Kč

Zvýšené startovné za 1 osobu zaplacené od pondělí 14. 9. 2020 až do skončení prezentace (omezeně jen dle možností pořadatele):
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Všechny kategorie500 Kč80 Kč210 Kč210 Kč

Případné individuální starty osob, které prokazatelně nikdo nechce, pořešíme po e-mailu nebo telefonicky.
Způsob platby: Vložné, tzn. startovné, popř. poplatek za půjčení čipu, zašlete prosím bankovním převodem na účet Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov, vedený u FIO banky pod číslem: 2800039826/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky (přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. prvnímu přihlášenému členovi).
V případě pozdní platby předložte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.
Program akce:

Pátek 25. 9. 2020:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru
20:30 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 26. 9. 2020:
8:00 – 9:00 - prezentace v centru
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start pětihodinovky
15:30 - konec pětihodinového závodu
18:30 - ??:?? - doprovodný program

Neděle 27. 9. 2020:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
14:30 - předpokládaný začátek vyhlašování vítězů
Průběh závodu a hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. Na každé kontrole budete podle pokynů, uvedených v popisech, opisovat kód do políčka průkazky, které odpovídá číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix!

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

  • Pátek 25. 9. noční dvouhodinovka - 10 bodů
  • Sobota 26. 9. denní pětihodinovka - 20 bodů
  • Neděle 27. 9. denní čtyřhodinovka - 20 bodů
Při zpoždění vyšším než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů. Za vynechanou etapu započítáme týmu 0 bodů a 0 minut.

V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší dvojice s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet.

Funkcionář: Ředitel závodu, stavba tratí: Jan Tojnar
Informace: Na webu: https://bloudeni.krk-litvinov.cz/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
  • Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
  • V sobotu tratě vedou i na území Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu doklad totožnosti.
  • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v červnu 2020.