6. Sudetské Tojnárkovo bloudění

25.–27. září 2020

Pokyny

Logo ČAR

Pokyny 6. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 25.-27. 9. 2020
Místo: Nová Ves v Horách, okres Most, Česká republika
Centrum: Restaurace a penzion Pod Lípou
Prostor závodu a terén: Atraktivní terén na hřebeni Krušných hor, vymezený obcemi Oberlochmühle, Deutscheinsiedel, Horní Jiřetín a Svahová.
Druh závodu a typ mapy: 2. závod ČAR série 2020. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující k bezplatnému startu na třetím závodě série, MČR v horském OB 2020 (tým musí závodit ve stejném složení).
Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
  • Pátek 25. 9. noční dvouhodinovka na speciálce pro rogaining 1:30000, e-10 m, stav 09/2020
  • Sobota 26. 9. denní pětihodinovka na speciálce pro rogaining 1:40000 e-10 m, stav 09/2020
  • Neděle 27. 9. denní čtyřhodinovka na historické mapě 1:28800 Lehmannovy šrafy místo vrstevnic, stav 09/1850 :-)
Všechny mapy budou voděodolné (Pretex).
Zvláštní mapové značky:

Mapa 1. a 2. etapy:

Zrušená železnicezrušená železnice
Mostymosty
Plynovodplynovod s průchodem
Průchodprůchod zástavbou
Jeskynějeskyně
Restauracerestaurace či bufety (nemusí mít otevřeno)
Věževěže, rozhledny, stožáry větrných elektráren či vysílačů
Bycimožný výskyt býků na pastvině

Mapa 3. etapy: nemá cenu popisovat, uvidíte sami. Namísto vrstevnic je terén překvapivě věrně vykreslen tzv. Lehmannovými šrafy. Na mapě najdete linie cest, potoků, osídlení z období 19. století... Poměrně dost objektů se ale zachovalo dodnes.

Doprava: Doporučujeme veřejnou dopravu, popř. vlastní dopravní prostředky.
Autobus z Litvínova vás dopraví na zastávku Nová Ves v Horách, Obecní úřad, pár metrů od centra závodu.
Parkování: Přímo u závodního centra není možno z kapacitních důvodů zaparkovat, využijte 600 m vzdálenou plochu u bývalé restaurace Na Výšině:
Plánek centra
GPS souřadnice: 50°35'27.660"N, 13°29'19.805"E.
Přísný zákaz parkování na hlavní silnici v obci, odtahová služba bude v pohotovosti.
Převlékání: Ve vlastních dopravních prostředcích, omezené možnosti v prostorách shromaždiště.
Přísný zákaz vstupu do prostor závodního centra v zablácených závodních botách!!!
Ubytování: Nouzové pořadatelské ubytování na podlaze sálu restaurace Pod Lípou (vlastní spacák, karimatka), cena 115 Kč/os. a noc. Nebude k dispozici sprcha, jen WC.
Alternativní nocleh si musíte zajistit sami. Napomoci vám může přehled ubytoven, některé informace v něm uvedené už ale nemusí být aktuální.
Pokyny pro prezentaci: Před vstupem do závodní kanceláře si na seznamu najděte ID vašeho týmu, urychlíte tím výdej obálek.
Na prezentaci se musí dostavit všichni členové týmu (kontrola čipů, výdej týmových obálek se stravenkami, podpis prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí a vědomostní soutěž).
Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet, nebo nebyla námi identifikována (přihláška v seznamu přihlášených není přijata, jen registrována), budeme vyžadovat doklad o zaplacení vložného.
Vědomostní soutěž: Týmy, které jsou přihlášeny na 3. etapu a chystají se zúčastnit nedělního vyhlášení vítězů, mohou na prezentaci vyplnit soutěžní dotazník o ceny. Kdo v časovém limitu jedné minuty správně odpoví otázku z historie regionu, bude zařazen do tomboly o nevyzvednuté ceny a další drobnosti.
Program akce:

Pátek 25. 9. 2020:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru
20:30 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 26. 9. 2020:
8:00 – 9:00 - prezentace v centru
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start pětihodinovky
15:30 - konec pětihodinového závodu
18:30 – Lidé v Krušnohoří, začátek přednášky Jana Tojnara

Neděle 27. 9. 2020:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
14:30 - předpokládaný začátek vyhlašování vítězů
Časomíra a systém ražení:

Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip objednaný v přihlášce si vyzvednete na prezentaci.
Před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat si čip v krabičce označené "Clear" a zkontrolovat čip v krabičce "Check" (začátečníkům pořadatelé poradí).

Čísla kontrol a jejich bodové hodnoty naleznete v popisech. Pokud není v popisech uvedeno jinak, jsou na kontrolách igelitové fáborky označené číslem kontroly a kódem, který opíšete do políčka průkazky, odpovídajícího číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix, který drží na Pretexu (např. Centropen 2846).

V cíli musíte orazit cílovou jednotku a poté si nechat vyčíst čip na prezentaci. Odevzdejte také průkazku se záznamy prošlých kontrol.

Způsob hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší úplné týmy s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet. Týmům, které vynechají některou z etap, započítáme 0 bodů a 0 minut.

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

  • Pátek 25. 9. noční dvouhodinovka - 10 bodů
  • Sobota 26. 9. denní pětihodinovka - 20 bodů
  • Neděle 27. 9. denní čtyřhodinovka - 20 bodů
Při překročení časového limitu o více než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů.

Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou SI čip a lihovou fixu pro záznam průchodu kontrolami. V sobotu se závodí na území Čech i Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu doklad totožnosti.
Občerstvení: Restaurace Pod Lípou je jediným podnikem v Nové Vsi, kde vaří. Kuchyň kvůli nám prodlouží provoz do 20:00, v sobotu i v neděli restauraci otevřou ve 12:00. Na prezentaci budeme vydávat stravenky na polévky a hotovky objednané prostřednictvím přihláškového formuláře.
WC: Sociální zařízení restaurace Pod Lípou.
První pomoc: V případě méně závažné komplikace volejte pořadatelský mobil: +420 739 548 142,
závažnější problém hlaste rovnou na telefon Horské služby: +420 601 302 634.
Majitelům chytrých telefonů doporučujeme stáhnout si na mobil aplikaci
ZÁCHRANKA ZÁCHRANKA – mobilní aplikace pro život.
Důležitá upozornění: 1) Závodí se podle platných pravidel ČAR.
2) Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě (na dohled). Na každou kontrolu musí dojít oba společně. V prostoru závodu se budou pohybovat rozhodčí s foťákem a fixlující dvojice budou diskvalifikovány. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
3) Od okamžiku zahájení výdeje závodních map je závodníkům zakázáno používat jakoukoli jinou mapu kromě výtisku vydaného pořadatelem pro nejbližší etapu. Přece byste si nekazili neděli :-).
4) Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel nenese odpovědnost za případný úraz závodníka během závodu. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu účastníte na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
5) Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar