5. Sudetské Tojnárkovo bloudění

29.–31. března 2019

Rozpis

Logo ČAR

Rozpis 5. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 29.-31. 3. 2019
Místo: Lesná, okres Chomutov, Česká republika.
Centrum: Hotel Lesná
Druh závodu a typ mapy: 2. závod ČAR série 2019. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující k bezplatnému startu na třetím závodě série, rogainingovém MČR 2019 (tým musí závodit ve stejném složení).
Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
  • Pátek 29. 3. noční dvouhodinovka na speciálce pro rogaining, stav 03/2019
  • Sobota 30. 3. denní pětihodinovka na speciálce pro rogaining, stav 03/2019
  • Neděle 31. 3. denní čtyřhodinovka na historické mapě z r. 1850
Měřítko a materiál mapy upřesníme v pokynech v závislosti na počtu přihlášených.
Přihlásit se můžete i na jednotlivé etapy zvlášť, ve výjimečných případech akceptujeme i přihlášky jednotlivců (mimo soutěž).
Doprovodný program bude upřesněn v pokynech.
Prostor závodu a terén: Atraktivní skalnatý terén na hřebeni Krušných hor, vymezený obcemi Brandov, Mníšek, Horní Jiřetín a Vysoká Pec.
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, nutno objednat v přihlášce. Půjčovné činí 50 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč !!!
Způsob prokázání průchodu kontrolou bude upřesněn v pokynech.
Týmy a kategorie: Tým se skládá ze 2 závodníků, přihlásit se můžete do kategorií:
MJ, WJ, XJ; MO, WO, XO; MV, WV, XV

M - tým tvoří výhradně muži,
W - výhradně ženy,
X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;

J - junioři - všichni členové týmu musí být v den start ve věku 18 let nebo mladší
O - open - bez omezení věku
V - veteráni - všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let

Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář.
Přihlášky a startovné: Výhradně prostřednictvím on-line přihláškového systému

Prosíme všechny české závodníky, kteří používají anglické nastavení prohlížeče, aby si přepli na českou verzi přihlášek, která se malinko liší od anglické verze (způsob platby ze zahraničí).

Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).

Základní startovné za 1 osobu zaplacené do neděle 17. 3. 2019 24:00 hod.:
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Junioři330 Kč50 Kč140 Kč140 Kč
Ostatní390 Kč70 Kč160 Kč160 Kč

Zvýšené startovné za 1 osobu zaplacené od pondělí 18. 3. 2019 až do skončení prezentace (omezeně jen dle možností pořadatele):
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Všechny kategorie500 Kč80 Kč210 Kč210 Kč

Případné individuální starty osob, které prokazatelně nikdo nechce, pořešíme po e-mailu nebo telefonicky.
Způsob platby: Vložné, tzn. startovné, popř. poplatek za půjčení čipu, zašlete prosím bankovním převodem na účet Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov, vedený u FIO banky pod číslem: 2800039826/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky (přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. prvnímu přihlášenému členovi).

V případě pozdní platby předložte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.
Doprava: Doporučujeme dopravu vlastními dopravními prostředky.
Autobus vás dopraví buď z Litvínova na zastávku Hora Sv. Kateřiny, rozc. Malý Háj (na Lesnou pěšky 6 km + 250 m převýšení), nebo od Chomutova a Jirkova do Boleboře (po tur. značkách 6 km + 350 m převýšení).
Cestující hromadnou dopravou nechť se ozvou dostatečně předem, pokusíme se jim najít odvoz, nebo pro ně zajet (dle možností pořadatele).
Parkování: Závodníci ubytovaní v hotelu Lesná zaparkují na parkovišti pro hosty, ostatní využijí bezplatné parkoviště přes silnici naproti restauraci.
Ubytování: Nocleh si zajišťuje každý závodník sám. Hotel Lesná už je bohužel vyprodán, jen tak tak jsem sehnal místa pro pořadatele. Přespat můžete v některém z penzionů nedaleko závodního centra. Během mapování jsem sestavil přehled ubytoven, některé informace v něm uvedené už ale nemusí být aktuální.
Občerstvení: V restauraci hotelu Lesná.
Program akce:

Pátek 29. 3. 2019:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru
20:30 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 30. 3. 2019:
8:00 – 9:00 - prezentace v centru
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start pětihodinovky
15:30 - konec pětihodinového závodu
18:30 - ??:?? - doprovodný program

Neděle 31. 3. 2019:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
14:30 - předpokládaný začátek vyhlašování vítězů
Průběh závodu a hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. Na každé kontrole budete podle pokynů, uvedených v popisech, opisovat kód do políčka průkazky, které odpovídá číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix!

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

  • Pátek 29. 3. noční dvouhodinovka - 10 bodů
  • Sobota 30. 3. denní pětihodinovka - 20 bodů
  • Neděle 31. 3. denní čtyřhodinovka - 20 bodů
Při zpoždění vyšším než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů. Za vynechanou etapu započítáme týmu 0 bodů a 0 minut.

V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší dvojice s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet.

Funkcionář: Ředitel závodu, stavba tratí: Jan Tojnar
Informace: Na webu závodu: https://bloudeni.krk-litvinov.cz/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
  • Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
  • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v lednu 2019.