5. Sudetské Tojnárkovo bloudění

29.–31. března 2019

Pokyny

Logo ČAR

Pokyny 5. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 29.–31. 3. 2019
Místo: Lesná, okres Chomutov, Česká republika
Centrum: Hotel Lesná, GPS souřadnice: 50.5647N 13.4306E, poloha na mapy.cz.
Druh závodu: 2. závod ČAR série 2019. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující k bezplatnému startu na třetím závodě série, rogainingovém MČR 2019 (tým musí závodit ve stejném složení).
Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
 • Pátek 29. 3. noční dvouhodinovka
 • Sobota 30. 3. denní pětihodinovka
 • Neděle 31. 3. denní čtyřhodinovka na mapě z r. 1850
Součástí akce je i přednáška na téma tvorba map pro akce ČAR.
Prostor závodu a terén: Atraktivní skalnatý terén na hřebeni Krušných hor, vymezený obcemi Brandov, Mníšek, Horní Jiřetín a Vysoká Pec.
V nejvyšších partiích pořád ještě leží poměrně dost sněhu. Tam kde je vzrostlý les nebo rozlehlé louky většinou vše odtálo, naopak na pasekách, v hustnících a na lesních cestách se můžete bořit po kolena i hlouběji. Vyplatí se kličkovat a hledat "optimální stopu" a neplánovat si příliš ambiciózní trasu.
Mapy:
 • Pátek 29. 3. Speciálka pro rogaining, měřítko 1:35 000, e=10 m, Pretex
 • Sobota 30. 3. Speciálka pro rogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m, Pretex
 • Neděle 31. 3. Historická mapa z roku 1850, měřítko 1:28 800, Pretex
Zvláštní mapové značky:

Mapa 1. a 2. etapy:

 • Jeskyně ve skalních partiích jsou nakresleny červeně
 • Zakázané prostory (přírodní rezervace, obory...) jsou v mapě vyznačeny růžovými šrafami).
 • Symbol kravské hlavy označuje možný výskyt býků na pastvině - hrozí jen v létě.

Mapa 3. etapy: nemá cenu popisovat, uvidíte sami. Jsou na ní patrné linie cest, potoků, osídlení z doby 19. století... Namísto vrstevnic je terén překvapivě věrně vykreslen tzv. Lehmannovými šrafy. Poměrně dost objektů se ale zachovalo dodnes.

Doprava: Vlastními dopravními prostředky do Lesné. Těm, kteří se přihlásili, zajistíme dopravu od busu z Litvínova, příj. 18:45 na rozc. Malý Háj.
Parkování: Závodníci ubytovaní v hotelu Lesná zaparkují na parkovišti pro hosty, ostatní využijí bezplatné parkoviště přes silnici naproti restauraci, viz Plánek centra.
Převlékání: Ve vlastních dopravních prostředcích.
Platí přísný zákaz vstupu do hotelu Lesná v zablácených závodních botách!!!.
Pokyny pro prezentaci: Na prezentaci se musí dostavit všichni členové týmu kvůli kontrole čipů a podepisování prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet, nebo nebyla námi identifikována (nejsou odškrtnuti v seznamu přihlášených), budeme vyžadovat doklad o zaplacení vložného.
Program akce:

Pátek 29. 3. 2019:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru závodu
20:30 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 30. 3. 2019:
8:00 – 9:00 - prezentace v centru závodu
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start pětihodinovky
15:30 - konec pětihodinového závodu
18:30 - 18:50 - diskuse o tvorbě map pro akce ČAR a přípravě kandidatury na pořádání rogainingového mistrovství světa v roce 2022

Neděle 31. 3. 2019:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
14:00 - předpokládaný začátek vyhlašování vítězů

Časomíra a systém ražení:

Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip objednaný v přihlášce si vyzvednete na prezentaci.
Před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat si čip v krabičce označené "Clear" a zkontrolovat čip v krabičce "Check" (začátečníkům pořadatelé poradí).

Čísla kontrol a jejich bodové hodnoty naleznete v popisech. Pokud není v popisech uvedeno jinak, jsou na kontrolách igelitové fáborky označené číslem kontroly a kódem, který opíšete do políčka průkazky, odpovídajícího číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix, který drží na Pretexu (např. Centropen 2846).

V cíli musíte orazit cílovou jednotku a poté si nechat vyčíst čip na prezentaci. Odevzdejte také průkazku se záznamy prošlých kontrol.

Způsob hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 0 do 90 bodů). Kontroly s bodovým ohodnocením 0 nebudou nebudou do lesa zaneseny. V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší úplné týmy s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet. Týmům, které vynechají některou z etap, započítáme 0 bodů a 0 minut.

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

 • Pátek 29. 3. noční dvouhodinovka – 10 bodů
 • Sobota 30. 3. denní pětihodinovka – 20 bodů
 • Neděle 31. 3. denní čtyřhodinovka – 20 bodů
Při překročení časového limitu o více než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů.

Občerstvení: Na vlastní náklady se můžete občerstvit v centru závodu.
WC: Sociální zařízení restaurace Lesná.
Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou SI čip a lihovou fixu pro záznam průchodu kontrolami.
Důležitá upozornění: 1) Závodí se podle platných pravidel ČAR.
2) Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě (na dohled). Na každou kontrolu musí dojít oba společně. V prostoru závodu se budou pohybovat rozhodčí s foťákem a fixlující dvojice budou diskvalifikovány. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
3) Od okamžiku zahájení výdeje závodních map je závodníkům zakázáno používat jakoukoli jinou mapu kromě výtisku vydaného pořadatelem pro nejbližší etapu. Přece byste si nekazili neděli :-).
4) Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu účastníte na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
5) Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar