8. Sudetské Tojnárkovo bloudění

22.–24. dubna 2022

Rozpis

Logo ČAR

Rozpis 8. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 22.-24. 4. 2022
Místo: Horní Jiřetín, Černice, okres Most, Česká republika
Centrum: Hostinec u Jezeří
Prostor závodu a terén: Skalnaté svahy Krušných hor a atraktivní pseudoskandinávský terén důlních výsypek, vymezený obcemi Nová Ves v Horách, Litvínov-Janov, Dolní Jiřetín a Vysoká Pec.
Druh závodu a typ mapy: 2. závod ČAR série 2022. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující  bezplatnému startu na třetím závodě série, rogainingovém MČR 2022 (tým musí závodit ve stejném složení).
Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
1. přebor Horního Jiřetína v pětihodinovém rogainingu (sobota). Vítězný tým v kategorii HJ získá titul přeborník města Horní Jiřetín.
  • Pátek 22. 4. noční dvouhodinovka na speciálce pro rogaining 1:25000, e-10 m, stav 04/2022
  • Sobota 23. 4. denní pětihodinovka na speciálce pro rogaining 1:35000 e-10 m, stav 04/2022
  • Neděle 24. 4. denní čtyřhodinovka na historické mapě 1:28800 Lehmannovy šrafy místo vrstevnic, stav 04/1850 :-)
Všechny mapy budou voděodolné (Pretex).
Přihlásit se můžete i na jednotlivé etapy zvlášť, ve výjimečných případech akceptujeme i přihlášky jednotlivců (mimo soutěž).
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem (neplatí pro kategorii HJ) !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, nutno objednat v přihlášce. Půjčovné činí 50 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč !!!
Způsob prokázání průchodu kontrolou bude upřesněn v pokynech.
Týmy a kategorie: Tým se skládá ze 2 závodníků, přihlásit se můžete do kategorií:
MJ, WJ, XJ; MO, WO, XO; MV, WV, XV a HJ
HJ - přebor Horního Jiřetína - oba členové týmu musí bydlet v katastru obce Horní Jiřetín;
M - tým tvoří výhradně muži,
W - výhradně ženy,
X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;
J - junioři - všichni členové týmu musí být v den start ve věku 18 let nebo mladší,
O - open - bez omezení věku,
V - veteráni - všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let.
Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář.
Doprava: Doporučujeme veřejnou dopravu, popř. vlastní dopravní prostředky.
Z Litvínova se do Černic dostanete jednou za dvě hodiny autobusem č. 14 do zastávky Černice, pár metrů od centra závodu.
Parkování: Přímo u závodního centra není možno z kapacitních důvodů zaparkovat, parkujte na lesní silničce směrem k Jezeří. Kdo dřív přijede, zaparkuje blíže.
Ubytování: Pořadatelé domluvili nouzové ubytování pro max. 50 osob na podlaze sálu hostince U Jezeří (vlastní spacák, karimatka), cena 100 Kč/os. a noc. V místě bude jen omezená možnost mytí na WC, máme ale předdomluveny sprchy na hřišti v Horním Jiřetíně.
Občerstvení: Hostinec U Jezeří normálně nevaří, ale podařilo se domluvit tradiční stravenkové občerstvení, snídaně za 75 Kč, polévku za 35 Kč a hotovky za  120 Kč. Nutno objednat pomocí přihláškového formuláře a zaplatit předem do pátku 15. 4. 2022. Stravenky vyfasujete na prezentaci.
Kuchyň kvůli nám prodlouží provoz do 21:00, ráno otevřou v 9:00.
Přihlášky a startovné: Obyvatelé Horního Jiřetína (přebor města, kategorie HJ) mají startovné v sobotní etapě zdarma. Mohou běžet bez čipu a nejen ve dvojicích, ale klidně po větších skupinách.
Přihlašujte se výhradně prostřednictvím on line přihláškového systému
Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).
Základní startovné za 1 osobu zaplacené do neděle 10. 4. 2022 24:00 hod.:
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Junioři360 Kč50 Kč160 Kč150 Kč
Ostatní420 Kč70 Kč180 Kč170 Kč

Zvýšené startovné za 1 osobu zaplacené od pondělí 11. 4. 2022 až do skončení prezentace (omezeně jen dle možností pořadatele):
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Všechny kategorie500 Kč80 Kč210 Kč210 Kč

Případné individuální starty osob, které prokazatelně nikdo nechce, pořešíme po e-mailu nebo telefonicky.
Způsob platby: Vložné, tzn. součet startovného, ceny objednaného jídla, popř. půjčovného za čipy, zašlete prosím bankovním převodem na účet Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov, vedený u FIO banky pod číslem: 2800039826/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky (přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. prvnímu přihlášenému členovi).
V případě pozdní platby předložte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.
Program akce:

Pátek 22. 4. 2022:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru
20:30 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 23. 4. 2022:
8:00 – 9:00 - prezentace v centru
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start pětihodinovky
15:30 - konec pětihodinového závodu
18:30 - ??:?? - doprovodný program

Neděle 24. 4. 2022:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
14:30 - předpokládaný začátek vyhlašování vítězů
Průběh závodu a hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. Na každé kontrole budete podle pokynů, uvedených v popisech, opisovat kód do políčka průkazky, které odpovídá číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix!

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

  • Pátek 22. 4. noční dvouhodinovka - 10 bodů
  • Sobota 23. 4. denní pětihodinovka - 20 bodů
  • Neděle 24. 4. denní čtyřhodinovka - 20 bodů
Při zpoždění vyšším než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů. Za vynechanou etapu započítáme týmu 0 bodů a 0 minut.

V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší dvojice s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet.

Funkcionář: Ředitel závodu, stavba tratí: Jan Tojnar
Informace: Na webu: https://bloudeni.krk-litvinov.cz/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
  • Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
  • Po vydání map a popisů je zakázáno použití jakékoli jiné mapy než výtisku vydaného pořadatelem.
  • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v březnu 2022.