8. Sudetské Tojnárkovo bloudění

22.–24. dubna 2022

Pokyny

Logo ČAR

Pokyny 8. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 22.-24. 4. 2022
Místo: Horní Jiřetín, Černice, okres Most, Česká republika
Centrum: Hostinec u Jezeří;
Plánek centra
Prostor závodu a terén: Skalnaté svahy Krušných hor a atraktivní pseudoskandinávský terén důlních výsypek, vymezený obcemi Nová Ves v Horách, Litvínov–Janov, Dolní Jiřetín a Vysoká Pec.
Druh závodu a typ mapy: 2. závod ČAR série 2022. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující k bezplatnému startu na třetím závodě série, Mistrovství České republiky v rogainingu 2022 (tým musí závodit ve stejném složení).
Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
  • Pátek 22. 4. noční dvouhodinovka na speciálce pro rogaining 1:25000, e-10 m, stav 04/2022
  • Sobota 23. 4. denní pětihodinovka na speciálce pro rogaining 1:35000 e-10 m, stav 04/2022
  • Neděle 24. 4. denní čtyřhodinovka na historické mapě 1:28800 Lehmannovy šrafy místo vrstevnic, stav 04/1850 :-)
Všechny mapy budou voděodolné (Pretex).
Zvláštní mapové značky:

Mapa 1. a 2. etapy:

Zrušená železnicezrušená železnice
Potrubí parovodupotrubí parovodu, místy podlezitelné
Mostymosty
Slepá uliceneprůchodná, slepá ulice
Jeskyně, ústí štolyjeskyně, ústí štoly
Restauracerestaurace (nemusí mít otevřeno)
Věžvěže, rozhledny, stožáry větrných elektráren či vysílačů
Pomníkpomník
Bycimožný výskyt býků na pastvině
Koněmožný výskyt koní ve výběhu, zakázaný prostor

Mapa 3. etapy: nemá cenu popisovat, uvidíte sami. Namísto vrstevnic je terén překvapivě věrně vykreslen tzv. Lehmannovými šrafy. Na mapě najdete linie cest, potoků, osídlení z období 19. století... Poměrně dost objektů se ale zachovalo dodnes.

Doprava: Doporučujeme veřejnou dopravu, popř. vlastní dopravní prostředky.
Z Litvínova se do Černic dostanete jednou za dvě hodiny autobusem č. 14 do zastávky Černice, pár metrů od centra závodu.
Parkování: Přímo u závodního centra není možno z kapacitních důvodů zaparkovat, a v sobotu musíme rezervovat místo pro dodávku České televize. Parkujte prosím při východní krajnici lesní silničky na Jezeří (nutno otočit vozidlo směrem ku Litvínovu). Ve vesnici neblokujte výjezdy ani točnu autobusu, jinak bude váš vůz odtažen.
Převlékání: Ve vlastních dopravních prostředcích a v prostorách shromaždiště.
Přísný zákaz vstupu do prostor závodního centra v zablácených závodních botách!!!
Ubytování: Nouzové pořadatelské ubytování na podlaze sálu restaurace U Jezeří (vlastní spacák, karimatka), cena 100 Kč/os. a noc. V místě bude jen omezená možnost mytí na WC, máme ale předdomluveny sprchy na hřišti v Horním Jiřetíně.
Pokyny pro prezentaci: Před vstupem do závodní kanceláře si na seznamu najděte ID vašeho týmu, urychlíte tím průběh prezentace.
Na prezentaci se musí dostavit všichni členové týmu (kontrola čipů, výdej týmových obálek se stravenkami, podpis prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí...).
Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet, nebo nebyla námi identifikována (přihláška v seznamu přihlášených není přijata, jen registrována), budeme vyžadovat doklad o zaplacení vložného.
Program akce:

Pátek 22. 4. 2022:
19:00 – 22:00 – prezentace v centru
20:30 – začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 – hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 – konec noční dvouhodinovky

Sobota 23. 4. 2022:
7:00 – 7:30 – snídaně v centru
8:00 – 9:00 – prezentace v centru
9:30 – začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 – hromadný start pětihodinovky
15:30 – konec pětihodinového závodu
15:00 – 17:30 – možnost vysprchování na fotbalovém hřišti v Horním Jiřetíně (po skupinách)
18:30 – začátek přednášky Jaroslava Richtera: "Hornictví na Mostecku“, hlavní téma – důlní katastrofa v hlubinném dole Pluto

Neděle 24. 4. 2022:
7:00 – 7:30 – snídaně v centru
8:30 – začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 – start čtyřhodinového závodu
9:30 – 10:00 – registrace účastníků česko-ukrajinské procházky po arboretu Jezeří
10:00 – 12:30 – česko-ukrajinská procházka po arboretu Jezeří
13:00 – konec čtyřhodinového závodu
14:30 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů, na závěr tombola.
Časomíra a systém ražení:

Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip objednaný v přihlášce si vyzvednete na prezentaci.
Před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat si čip v krabičce označené "Clear" a zkontrolovat čip v krabičce "Check" (začátečníkům pořadatelé poradí).

Čísla kontrol a jejich bodové hodnoty naleznete v popisech. Pokud není v popisech uvedeno jinak, jsou na kontrolách igelitové fáborky označené číslem kontroly a kódem, který opíšete do políčka průkazky, odpovídajícího číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix, který drží na Pretexu (např. Centropen 2846).

V cíli musíte orazit cílovou jednotku a poté si nechat vyčíst čip na prezentaci. Odevzdejte také průkazku se záznamy prošlých kontrol.

Způsob hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší úplné týmy s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet. Týmům, které vynechají některou z etap, započítáme 0 bodů a 0 minut.

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

  • Pátek 24. 9. noční dvouhodinovka – 10 bodů
  • Sobota 25. 9. denní pětihodinovka – 20 bodů
  • Neděle 26. 9. denní čtyřhodinovka – 20 bodů
Při překročení časového limitu o více než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů.

Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou SI čip a lihovou fixu pro záznam průchodu kontrolami.
Občerstvení: Hostinec U Jezeří normálně nevaří, ale podařilo se domluvit tradiční stravenkové občerstvení, objednané a zaplacené stravenky vyfasujete na prezentaci.
Kuchyň kvůli nám prodlouží provoz do 21:00, ráno otevřou v 7:00.
WC: Sociální zařízení restaurace U Jezeří.
První pomoc: V případě méně závažné komplikace volejte pořadatelský mobil: +420 739 548 142,
závažnější problém hlaste rovnou tísňovou linku: 112.
Majitelům chytrých telefonů doporučujeme stáhnout si na mobil aplikaci
ZÁCHRANKA ZÁCHRANKA – mobilní aplikace pro život.
Důležitá upozornění: 1) Závodí se podle platných pravidel ČAR.
2) Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě (na dohled). Na každou kontrolu musí dojít oba společně. V prostoru závodu se budou pohybovat rozhodčí s foťákem a fixlující dvojice budou diskvalifikovány. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
3) Od okamžiku zahájení výdeje závodních map je závodníkům zakázáno používat jakoukoli jinou mapu kromě výtisku vydaného pořadatelem pro nejbližší etapu. Přece byste si nekazili neděli :-).
4) Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel nenese odpovědnost za případný úraz závodníka během závodu. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu účastníte na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
5) Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar