7. Sudetské Tojnárkovo bloudění

24.–26. září 2021

Rozpis

Logo ČAR

Rozpis 7. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 24.-26. 9. 2021
Místo: Horní Jiřetín, Černice, okres Most, Česká republika
Centrum: Hostinec u Jezeří
Prostor závodu a terén: Skalnaté svahy Krušných hor a atraktivní pseudoskandinávský terén důlních výsypek, vymezený obcemi Nová Ves v Horách, Litvínov-Janov, Dolní Jiřetín a Vysoká Pec.
Druh závodu a typ mapy: 2. závod ČAR série 2021. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující  bezplatnému startu na třetím závodě série, Brutus Extreme Orienteering 2021 (tým musí závodit ve stejném složení).
Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
  • Pátek 24. 9. noční dvouhodinovka na speciálce pro rogaining 1:25000, e-10 m, stav 09/2021
  • Sobota 25. 9. denní pětihodinovka na speciálce pro rogaining 1:35000 e-10 m, stav 09/2021
  • Neděle 26. 9. denní čtyřhodinovka na historické mapě 1:28800 Lehmannovy šrafy místo vrstevnic, stav 09/1850 :-)
Všechny mapy budou voděodolné (Pretex).
Přihlásit se můžete i na jednotlivé etapy zvlášť, ve výjimečných případech akceptujeme i přihlášky jednotlivců (mimo soutěž).
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, nutno objednat v přihlášce. Půjčovné činí 50 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč !!!
Způsob prokázání průchodu kontrolou bude upřesněn v pokynech.
Týmy a kategorie: Tým se skládá ze 2 závodníků, přihlásit se můžete do kategorií:
MJ, WJ, XJ; MO, WO, XO; MV, WV, XV
M - tým tvoří výhradně muži,
W - výhradně ženy,
X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;
J - junioři - všichni členové týmu musí být v den start ve věku 18 let nebo mladší
O - open - bez omezení věku
V - veteráni - všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let
Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí, nejeví známky nakažení COVID 19, ani nepřišli do styku s osobou infikovanou nebo v karanténě, popř. onemocnění COVID prodělali před maximálně 180 dny, či mají ukončené očkování nejpozději před 22 dny. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář.
Doprava: Doporučujeme veřejnou dopravu, popř. vlastní dopravní prostředky.
Z Litvínova se do Černic dostanete jednou za dvě hodiny autobusem č. 14 do zastávky Černice, pár metrů od centra závodu.
Parkování: Přímo u závodního centra není možno z kapacitních důvodů zaparkovat, parkujte na lesní silničce směrem k Jezeří. Kdo dřív přijede, zaparkuje blíže.
Ubytování: Pořadatelé domluvili nouzové ubytování pro max. 50 osob na podlaze sálu hostince U Jezeří (vlastní spacák, karimatka), cena 100 Kč/os. a noc. V místě bude jen omezená možnost mytí na WC, máme ale předdomluveny sprchy na hřišti v Horním Jiřetíně.
Občerstvení: Hostinec U Jezeří normálně nevaří, ale podařilo se domluvit tradiční stravenkové občerstvení, snídaně za 60 Kč, polévku za 25 Kč a hotovky za  90 Kč. Nutno objednat pomocí přihláškového formuláře a zaplatit předem do pátku 17. 9. 2021. Stravenky vyfasujete na prezentaci.
Kuchyň kvůli nám prodlouží provoz do 21:00, ráno otevřou v 9:00.
Přihlášky a startovné: Přihlašujte se výhradně prostřednictvím on line přihláškového systému
Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).
Základní startovné za 1 osobu zaplacené do neděle 12. 9. 2021 24:00 hod.:
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Junioři360 Kč50 Kč160 Kč150 Kč
Ostatní420 Kč70 Kč180 Kč170 Kč

Zvýšené startovné za 1 osobu zaplacené od pondělí 13. 9. 2021 až do skončení prezentace (omezeně jen dle možností pořadatele):
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Všechny kategorie500 Kč80 Kč210 Kč210 Kč

Případné individuální starty osob, které prokazatelně nikdo nechce, pořešíme po e-mailu nebo telefonicky.
Způsob platby: Vložné, tzn. součet startovného, ceny objednaného jídla, popř. půjčovného za čipy, zašlete prosím bankovním převodem na účet Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov, vedený u FIO banky pod číslem: 2800039826/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky (přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. prvnímu přihlášenému členovi).
V případě pozdní platby předložte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.
Program akce:

Pátek 24. 9. 2021:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru
20:30 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 25. 9. 2021:
8:00 – 9:00 - prezentace v centru
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start pětihodinovky
15:30 - konec pětihodinového závodu
18:30 - ??:?? - doprovodný program

Neděle 26. 9. 2021:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
14:30 - předpokládaný začátek vyhlašování vítězů
Průběh závodu a hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. Na každé kontrole budete podle pokynů, uvedených v popisech, opisovat kód do políčka průkazky, které odpovídá číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix!

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

  • Pátek 24. 9. noční dvouhodinovka - 10 bodů
  • Sobota 25. 9. denní pětihodinovka - 20 bodů
  • Neděle 26. 9. denní čtyřhodinovka - 20 bodů
Při zpoždění vyšším než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů. Za vynechanou etapu započítáme týmu 0 bodů a 0 minut.

V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší dvojice s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet.

Funkcionář: Ředitel závodu, stavba tratí: Jan Tojnar
Informace: Na webu: https://bloudeni.krk-litvinov.cz/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
  • Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
  • Po vydání map a popisů je zakázáno použití jakékoli jiné mapy než výtisku vydaného pořadatelem.
  • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v červenci 2021.