10. Sudetské Tojnárkovo bloudění

19.–21. dubna 2024

Rozpis

Logo ČAR

Rozpis 10. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 19.–21. 4. 2024
Místo: Osek u Duchcova, okres Teplice, Česká republika
Centrum: Klášter Osek; GPS: N 50°37.29175', E 13°41.64012'
Druh závodu a typ mapy: 1. závod ČAR série 2024. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující k bezplatnému startu na třetím závodě série, rogainingovém MČR 2024 (tým musí závodit ve stejném složení).
Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
 • Pátek 19. 4. noční dvouhodinovka na speciálce pro rogaining 1:25 000, e = 10 m, stav 04/2024
 • Sobota 20. 4. denní pětihodinovka na speciálce pro rogaining 1:30 000, e = 10 m, stav 04/2024
 • Neděle 21. 4. denní čtyřhodinovka na historické mapě 1:28 800, Lehmannovy šrafy místo vrstevnic, stav 04/1850 :-)
Všechny mapy budou voděodolné (Pretex).
Přihlásit se můžete i na jednotlivé etapy zvlášť, ve výjimečných případech akceptujeme i přihlášky jednotlivců (mimo soutěž).
Prostor závodu a terén: Východní část Krušnohoří a Mostecká pánev s hustou sítí dopravních komunikací a cest, nadmořská výška 130–891 m. V horských partiích narazíte na zcela neobydlené oblasti, podhůří je středně až hustě osídleno. Krajina je místy zemědělsky využívána, sem tam se vyskytnou rozsáhlejší pastviny. Prostor je vymezen obcemi Lom, Dlouhá Louka, Nové Město v Krušných horách, Hrob a Duchcov.
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, nutno objednat v přihlášce. Půjčovné činí 70 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,– Kč !!!
Způsob prokázání průchodu kontrolou bude upřesněn v popisech. Většinou budete do políčka průkazky, které odpovídá číslu kontroly, opisovat znak z fáborku či jiného objektu na kontrole. Použijte vlastní lihový fix.
Týmy a kategorie: Tým se skládá ze 2 závodníků, přihlásit se můžete do kategorií:
MJ, WJ, XJ; MO, WO, XO; MV, WV a XV
M – tým tvoří výhradně muži,
W – výhradně ženy,
X – v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;
J – junioři – všichni členové týmu musí být v den startu mladší než 18 let
O – open – bez omezení věku,
V – veteráni – všem členům týmu musí být v den startu více než 40 let.
Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář.
Doprava a parkování: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou. Domluvili jsme parkování přímo v areálu kláštera.
Ubytování: Prostřednictvím přihláškového formuláře si můžete objednat ubytování přímo v závodním centru. Osecký klášter nabízí 100 lůžek ve vytápěných pokojích s vlastním sociálním zařízením, společnou kuchyňkou bez snídaně v ceně 750 Kč/os. a noc.
Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje.
Pořadatelské jídlo: Snídaně po zkušenostech z MČR HROB 2022 nezajišťujeme, závodníci ubytovaní v klášteře mohou využít velkou vybavenou kuchyňku.
V oseckých restauracích si bez rezervace nesednete. Domluvili jsme možnost pořadatelského občerstvení v klášterní pivovarské restauraci. Můžete si buď předem objednat jídla prostřednictvím přihláškového systému (grilovaná klobása, grilovaný nebo nakládaný hermelín a polévka – nutno zaplatit nejpozději do neděle 7. 4. 2024, stravenky obdržíte na prezentaci), nebo přímo na místě využijete úplnou nabídku jídelního lístku.
Kapacita pivovarské restaurace je omezená, po avizovaný čas výdeje budeme mít zarezervovaný stůl.
EtapaČas výdeje
Páteční 1. etapa17:00–19:30
Sobotní 2. etapa13:00–19:00
Nedělní 3. etapa13:00–15:30
Přihlášky a startovné: Přihlašujte se výhradně prostřednictvím on line přihláškového systému
Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).
Základní startovné za 1 osobu zaplacené do neděle 7. 4. 2024 24:00 hod.:
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Junioři450 Kč90 Kč180 Kč180 Kč
Ostatní500 Kč90 Kč210 Kč200 Kč
Zvýšené startovné za 1 osobu zaplacené od pondělí 8. 4. 2024 až do skončení prezentace (omezeně jen dle možností pořadatele):
KategorieVšechny 3 etapyPá noční 2HSo denní 5HNe mapa 1850
Všechny kategorie620 Kč120 Kč250 Kč250 Kč
Případné individuální starty osob, které prokazatelně nikdo nechce, pořešíme po e‑mailu nebo telefonicky.
Způsob platby: Vložné, tj. souhrnnou částku za startovné, objednané jídlo, kulturní akce, popř. půjčovné za čipy, zašlete prosím bankovním převodem na účet Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov, vedený u FIO banky pod číslem: 2800039826/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky (přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. první přihlášené osobě).
V případě pozdní platby předložte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.
Kulturní vyžití: Na sobotní odpoledne nabízíme možnost komentované prohlídky Cisterciáckého kláštera (vstupné 200 Kč, studenti a senioři 160 Kč).
Na sobotu večer chystáme koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie (vstupné 200 Kč). Výtěžek z koncertu bude věnován na obnovu kláštera.
Účast na kulturních akcích bude z kapacitních důvodů omezena, zarezervujte si vstupenky včas prostřednictvím přihláškového systému.
Program akce:

Pátek 19. 4. 2024:
19:00 – 22:00 – prezentace v centru
20:30 – začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 – hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 – konec noční dvouhodinovky

Sobota 20. 4. 2024:
8:00 – 9:00 – prezentace v centru
9:30 – začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 – hromadný start pětihodinovky
15:30 – konec pětihodinového závodu
16:30 – 17:30 – komentovaná prohlídka Cisterciáckého kláštera
Po 20:00 – koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie či alternativní program

Neděle 21. 4. 2024:
8:30 – začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 – start čtyřhodinového závodu
13:00 – konec čtyřhodinového závodu
14:30 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů

Průběh závodu a hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). V každé etapě si počet a pořadí navštívených kontrol určíte dle vlastního uvážení.

Při překročení časového limitu se za každou započatou minutu zpoždění odečítá:

 • Pátek 19. 4. noční dvouhodinovka – 10 bodů
 • Sobota 20. 4. denní pětihodinovka – 20 bodů
 • Neděle 21. 4. denní čtyřhodinovka – 20 bodů
Při zpoždění vyšším než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů. Za vynechanou etapu započítáme týmu 0 bodů a 0 minut.

V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší dvojice s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet.

Povinná výbava:
 • SI čip
 • lihový fix
Upozornění:
 • Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
 • Po vydání map a popisů je zakázáno použití jakékoli jiné mapy než výtisku vydaného pořadatelem.
 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Informace: Na webu: https://bloudeni.krk-litvinov.cz/ nebo na mobilu: 739 548 142
Funkcionář: Ředitel závodu, stavba tratí: Jan Tojnar
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v únoru 2024.