10. Sudetské Tojnárkovo bloudění

19.–21. dubna 2024

Pokyny

Logo ČAR

Pokyny 10. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 19. – 21. 4. 2024
Místo: Osek u Duchcova, okres Teplice, Česká republika
Centrum: Klášter Osek; GPS: N 50°37.29175', E 13°41.64012'
Druh závodu a typ mapy: 1. závod ČAR série 2024. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující k bezplatnému startu na druhém závodě série, 1. kočkogainingu na Moravě (tým musí závodit ve stejném složení).
Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
  • Pátek 19. 4. noční dvouhodinovka na speciálce pro rogaining 1:25 000, e-10 m, stav 04/2024
  • Sobota 20. 4. denní pětihodinovka na speciálce pro rogaining 1:30 000, e-10 m, stav 04/2024
  • Neděle 21. 4. denní čtyřhodinovka na historické mapě 1:28 800, Lehmannovy šrafy místo vrstevnic, stav 04/1850 :-)
Všechny mapy budou voděodolné (Pretex).
Prostor závodu a terén: sítí dopravních komunikací a cest, nadmořská výška 130–891 m. V horských partiích narazíte na zcela neobydlené oblasti, podhůří je středně až hustě osídleno. Krajina je místy zemědělsky využívána, sem tam se vyskytnou rozsáhlejší pastviny. Prostor je vymezen obcemi Lom, Dlouhá Louka, Nové Město v Krušných horách, Hrob a Duchcov.
Zvláštní mapové značky:

Mapa 1. a 2. etapy:
Zvláštní symboly

Mapa 3. etapy: nemá cenu popisovat, uvidíte sami. Namísto vrstevnic je terén překvapivě věrně vykreslen tzv. Lehmannovými šrafy. Na mapě najdete linie cest, potoků, osídlení z doby, kdy bylo zmapováno. Poměrně dost objektů se zachovalo dodnes.
Letos vaše mozkové závity potrápí oboustranná mapa. Část kontrol najdete na lícové straně mapy z 19. stol., zbytek na rubu, tvořeném koláží ze dvou proužků mapy z 19. stol. po okrajích a výřezem mapy z 18. století uprostřed. Toto dílo mapoval důstojník na koni, takže logicky na modernější verzi téměř vůbec nenavazuje. S trochou fantazie si s touto výzvou určitě poradíte.

Doprava a parkování: Doporučujeme veřejnou dopravu, popř. vlastní dopravní prostředky. Účastníci závodu mohou parkovat zdarma přímo v areálu kláštera.
Šatny a WC: K převlékání využijte vlastní dopravní prostředky nebo pokoje. Můžete využívat veřejné toalety informačního centra a restaurace.
Ubytování: Závodníci ubytovaní v Oseckém klášteře dostanou klíče na prezentaci. Při odchodu do lesa si je uschováte tamtéž.
Uvnitř objektu se nachází nespočet vzácných památek, proto vstupní brána nesmí nikdy zůstat odemčená!!!
Sprchy můžete využít i v neděli po závodě.
Pokyny pro prezentaci: Na prezentaci se musí dostavit všichni členové týmu (kontrola čipů, výdej týmových obálek se stravenkami, podpis prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí…).
V podpisovém archu najdete ID vašeho týmu, urychlíte tím průběh prezentace.
Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet, nebo nebyla námi identifikována (přihláška v seznamu přihlášených není přijata, jen registrována), budeme vyžadovat doklad o zaplacení vložného.
Program akce:

Pátek 19. 4. 2024:
19:00 – 22:00 – prezentace v centru
20:30 – začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 – hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 – konec noční dvouhodinovky

Sobota 20. 4. 2024:
8:00 – 9:00 – prezentace v centru
9:30 – začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 – hromadný start pětihodinovky
15:30 – konec pětihodinového závodu
16:30 – 17:30 – komentovaná prohlídka Cisterciáckého kláštera
Po 20:00 – koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Neděle 21. 4. 2024:
8:30 – začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 – start čtyřhodinového závodu
13:00 – konec čtyřhodinového závodu
14:30 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů, na závěr tombola.
Časomíra a systém ražení:

Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem!!!
SI čip objednaný v přihlášce si vyzvednete na prezentaci.
Před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat si čip v krabičce označené "Clear" a zkontrolovat čip v krabičce "Check" (začátečníkům pořadatelé poradí).

Čísla kontrol a jejich bodové hodnoty naleznete v popisech. Pokud není v popisech uvedeno jinak, jsou na kontrolách igelitové fáborky označené číslem kontroly a kódem, který opíšete do políčka průkazky, odpovídajícího číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix, který drží na Pretexu (např. Centropen 2846).

V cíli musíte orazit cílovou jednotku a poté si nechat vyčíst čip na prezentaci. Odevzdejte také průkazku se záznamy prošlých kontrol.

Způsob hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 100 bodů). V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší úplné týmy s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet. Týmům, které vynechají některou z etap, započítáme 0 bodů a 0 minut.

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

  • Pátek 19. 4. noční dvouhodinovka – 10 bodů
  • Sobota 20. 4. denní pětihodinovka – 20 bodů
  • Neděle 21. 4. denní čtyřhodinovka – 20 bodů
Při překročení časového limitu o více než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů.

Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou SI čip a lihovou fixu pro záznam průchodu kontrolami.
Stravování: Závodníci ubytovaní v klášteře mohou využít velkou vybavenou kuchyňku.
Stravenky na pořadatelské stravování obdržíte na prezentaci, jídlo se bude vydávat v klášterní pivovarské restauraci. Její kapacita je omezená, po avizovaný čas výdeje budeme mít zarezervovaný stůl.
První pomoc: V případě méně závažné komplikace volejte pořadatelský mobil: +420 739 548 142,
závažnější problém hlaste rovnou tísňovou linku: 112.
Majitelům chytrých telefonů doporučujeme stáhnout si na mobil aplikaci
ZÁCHRANKA ZÁCHRANKA – mobilní aplikace pro život.
Důležitá upozornění: 1) Závodí se podle platných pravidel ČAR.
2) Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě (na dohled). Na každou kontrolu musí dojít oba společně. V prostoru závodu se budou pohybovat rozhodčí s foťákem a fixlující dvojice budou diskvalifikovány. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
3) Od okamžiku zahájení výdeje závodních map je závodníkům zakázáno používat jakoukoli jinou mapu kromě výtisku vydaného pořadatelem pro nejbližší etapu. Přece byste si nekazili neděli :-).
4) Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel nenese odpovědnost za případný úraz závodníka během závodu. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu účastníte na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
5) Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar