4. Sudetské Tojnárkovo bloudění

23.–25. března 2018

Rozpis

Logo ČAR

Rozpis 4. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 23.-25. 3. 2018
Místo: Libouchec, okres Ústí nad Labem, Česká republika.
Centrum: Restaurace Svoboda Libouchec
Druh závodu a typ mapy: Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
 • Pátek 23. 3. noční dvouhodinovka na speciálce pro rogaining, stav 03/2018
 • Sobota 24. 3. denní šestihodinovka na speciálce pro rogaining, stav 03/2018
 • Neděle 25. 3. denní čtyřhodinovka na historické mapě z r. 1850
Měřítko a materiál mapy upřesníme v pokynech v závislosti na počtu přihlášených.
Přihlásit se můžete i na jednotlivé etapy zvlášť, ve výjimečných případech akceptujeme i přihlášky jednotlivců (mimo soutěž).
Součástí akce bude i bezplatné školení pořadatelů budoucích závodů ČAR.
Prostor závodu a terén: Atraktivní terén Labských pískovců a Českého středohoří, vymezený obcemi Petrovice, Děčínský Sněžník, Jílové a Velké Chvojno.
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, nutno objednat v přihlášce. Půjčovné činí 50 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč !!!
Způsob prokázání průchodu kontrolou bude upřesněn v pokynech.
Týmy a kategorie: Tým se skládá ze 2 závodníků, přihlásit se můžete do kategorií:
MJ, WJ, XJ; MO, WO, XO; MV, WV, XV

M - tým tvoří výhradně muži,
W - výhradně ženy,
X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;

J - junioři - všichni členové týmu musí být v den start ve věku 18 let nebo mladší
O - open - bez omezení věku
V - veteráni - všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let

Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář.
Přihlášky a startovné: Prostřednictvím on-line přihláškového systému

nebo výjimečně přes e-mail: krk@rogaining.cz
Do emailové přihlášky uveďte:
jména členů týmu, data narození, název týmu, případně oddílovou příslušnost, kategorii, číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení, požadavek na účast na školení pořadatelů ČAR, kontaktní e-mail a číslo účtu, z něhož bylo uhrazeno startovné.

Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).

Základní startovné za 1 osobu zaplacené do neděle 18. 3. 2018 24:00 hod.:
Kategorie Všechny 3 etapy Pá noční 2H So denní 5H Ne mapa 1850
Junioři 300 Kč 40 Kč 130 Kč 130 Kč
Ostatní 360 Kč 60 Kč 150 Kč 150 Kč

Zvýšené startovné za 1 osobu zaplacené od pondělí 19. 3. 2018 až do skončení prezentace (omezeně jen dle možností pořadatele):
Kategorie Všechny 3 etapy Pá noční 2H So denní 5H Ne mapa 1850
Junioři 480 Kč 80 Kč 200 Kč 200 Kč
Ostatní 480 Kč 80 Kč 200 Kč 200 Kč

Případné individuální starty osob, které prokazatelně nikdo nechce, pořešíme po e-mailu nebo telefonicky.
Ubytování:
 • Nouzové pořadatelské ubytování na podlaze sálu restaurace Svoboda (vlastní spacák, karimatka, beze sprch, jen umyvadla) - 100 Kč/os. a noc. Kapacita sálu max. 100 osob!
 • Po dohodě s pořadateli 2x 4 postele v penzionu 350 m od centra závodu (přednostně pro rodiny s dětmi, kdo dřív přijde…) - 250 Kč/os. a noc
 • Bez asistence pořadatelů 14 lůžek v penzionu Marie cca 600 m od centra - 500 Kč/os. a noc
Občerstvení: V celém Libouchci nenajdete podnik, ve kterém by vařili!!! Vyjednali jsme pro vás možnost stravování přímo v restauraci na shromaždišti:
 • snídaně za 50 Kč (párek nebo míchaná vejce)
 • obědy a večeře za 80 Kč (guláš, rizoto apod.)
Musíte si ji ale objednat prostřednictvím přihláškového formuláře a zaplatit do čtvrtka 15. 3. 2018, jinak si budete muset na jídlo zajet do některé z okolních obcí (Jílové, Tisá…).
Způsob platby: Vložné, tzn. startovné, nocležně, peníze za objednanou stravu, popř. poplatek za půjčení čipu, zašlete prosím bankovním převodem na účet Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov, vedený u FIO banky pod číslem: 2800039826/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky (přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. prvnímu přihlášenému členovi).

V případě pozdní platby předložte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.
Program akce:

Pátek 23. 3. 2018:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru
20:30 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 24. 3. 2018:
8:00 – 9:00 - prezentace v centru
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro šestihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start šestihodinovky
16:30 - konec šestihodinového závodu
18:30 - 19:30 - instruktáž a diskuse s pořadateli budoucích závodů ČAR
19:30 - 21:30 – promítání fotek účastníků rogainingových MS, rozbory závodů

Neděle 25. 3. 2018:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
14:00 - předpokládaný začátek vyhlašování vítězů
Průběh závodu a hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. Na každé kontrole budete podle pokynů, uvedených v popisech, opisovat kód do políčka průkazky, které odpovídá číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix!

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

 • Pátek 23. 3. noční dvouhodinovka - 10 bodů
 • Sobota 24. 3. denní šestihodinovka - 20 bodů
 • Neděle 25. 3. denní čtyřhodinovka - 20 bodů
Při zpoždění vyšším než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů. Za vynechanou etapu započítáme týmu 0 bodů a 0 minut.

V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší dvojice s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet.

Doprava a parkování: Výhradně vlastními dopravními prostředky. K parkování využijte bezplatné parkoviště přes silnici naproti restauraci, za Jílovským potokem.
Funkcionář: Ředitel závodu, stavba tratí: Jan Tojnar
Informace: Na webu závodu: http://bloudeni.krk-litvinov.cz/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
 • Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
 • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v říjnu 2017.