4. Sudetské Tojnárkovo bloudění

23.–25. března 2018

Pokyny

Logo ČAR

Pokyny 4. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 23.–25. 3. 2018
Místo: Libouchec, okres Ústí nad Labem, Česká republika
Centrum: Restaurace Svoboda v Libouchci, GPS souřadnice: 50.76103N 14.04537E, poloha na mapy.cz.
Druh závodu: Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
 • Pátek 23. 3. noční dvouhodinovka
 • Sobota 24. 3. denní šestihodinovka
 • Neděle 25. 3. denní čtyřhodinovka na mapě z r. 1850
Součástí akce je i bezplatné školení pořadatelů budoucích závodů ČAR.
Prostor závodu a terén: Atraktivní terén Labských pískovců a Českého středohoří, vymezený obcemi Petrovice, Děčínský Sněžník, Jílové a Velké Chvojno.
Mapy:
 • Pátek 23. 3. Speciálka pro rogaining, měřítko 1:35 000, e=10 m, Pretex
 • Sobota 24. 3. Speciálka pro rogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m, Pretex
 • Neděle 25. 3. Historická mapa z roku 1850, měřítko 1:28 800, Pretex
Zvláštní mapové značky:

Mapa 1. a 2. etapy:

 • Pěšiny a jeskyně ve skalních partiích jsou nakresleny červeně
 • Zakázané prostory (přírodní rezervace, hnízdiště vzácných ptáků…) jsou v mapě vyznačeny růžovými šrafy).
 • Symbol kravské hlavy označuje možný výskyt býků na pastvině - hrozí jen v létě.

Mapa 3. etapy: nemá cenu popisovat, uvidíte sami. Jsou na ní patrné linie cest, potoků, osídlení z doby 19. století… Namísto vrstevnic je terén překvapivě věrně vykreslen tzv. Lehmannovými šrafy. Poměrně dost objektů se ale zachovalo dodnes.

Doprava: Vlastními dopravními prostředky do Libouchce.
Parkování: Dle pokynů pořadatelů na parkovištích P1, P2, P3 a P4, viz plánek centra, příjezd ve směru modrých šipek:
Plánek centra
Rozhodně neparkujte na hlavní silnici č. 13 do Děčína, neblokujte úzké uličky ani brány vjezdů.
Převlékání: Sál v prvním patře budovy restaurace Svoboda.
Platí přísný zákaz vstupu v závodních botách!!! Doporučujeme přezůvky.
Pokyny pro prezentaci: Na prezentaci se musí dostavit všichni členové týmu kvůli kontrole čipů a podepisování prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet, nebo nebyla námi identifikována (nejsou odškrtnuti v seznamu přihlášených), budeme vyžadovat doklad o zaplacení vložného.
Přímo na prezentaci si zkontrolujte, zda v obálce máte všechny objednané stravenky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Program akce:

Pátek 23. 3. 2018:
19:00 – 22:00 - prezentace v restauraci Svoboda
20:15 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:30 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
20:45 - hromadný odchod na autobusové nádraží
21:01 - hromadný odjezd busem do Tisé
21:15 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:15 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 24. 3. 2018:
8:00 – 9:00 - prezentace v restauraci Svoboda
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro šestihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start šestihodinovky
16:30 - konec šestihodinového závodu
18:30 - 18:50 - Punk v Libouchci, přednáška Jana Tojnara
19:00 - 19:30 - Myšlenkové strategie při plánování rogainingu, přednáška Pavly Jiráskové
19:30 - 21:30 - Diskuse s pořadateli budoucích závodů ČAR, volná zábava

Neděle 25. 3. 2018:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
14:00 - předpokládané vyhlášení vítězů

Časomíra a systém ražení:

Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip objednaný v přihlášce si vyzvednete na prezentaci.
Před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat si čip v krabičce označené “Clear” a zkontrolovat čip v krabičce “Check” (začátečníkům pořadatelé poradí).

Čísla kontrol a jejich bodové hodnoty naleznete v popisech. Pokud není v popisech uvedeno jinak, jsou na kontrolách lístečky a igelitové fáborky, označené číslem kontroly a kódem, který podle pokynů v popisech opíšete do políčka průkazky, odpovídajícího číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix, který drží na Pretexu (např. Centropen 2846).

V cíli musíte orazit cílovou jednotku a poté si nechat vyčíst čip na prezentaci. Odevzdejte také průkazku se záznamy prošlých kontrol.

Způsob hodnocení:

V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší úplné týmy s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet. Týmům, které vynechají některou z etap, započítáme 0 bodů a 0 minut.

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

 • Pátek 23. 3. noční dvouhodinovka - 10 bodů
 • Sobota 24. 3. denní šestihodinovka - 20 bodů
 • Neděle 25. 3. denní čtyřhodinovka - 20 bodů
Při překročení časového limitu o více než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů.

Občerstvení: Na vlastní náklady se můžete občerstvit v restauraci Svoboda. Nápojů bude dostatek, ale jídlo dostanou pouze ti, kteří si ho předem objednali u pořadatelů.
WC: Sociální zařízení restaurace Svoboda.
Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou:
 • SI čip
 • lihovou fixu pro záznam průchodu kontrolami
Důležitá upozornění:
 1. Závodí se podle platných pravidel ČAR.
 2. Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě (na dohled). Na každou kontrolu musí dojít oba společně. V prostoru závodu se budou pohybovat rozhodčí s foťákem a fixlující dvojice budou diskvalifikovány. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
 3. Od okamžiku zahájení výdeje závodních map je závodníkům zakázáno používat jakoukoli jinou mapu kromě výtisku vydaného pořadatelem pro nejbližší etapu. Přece byste si nekazili neděli :-).
 4. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu zúčastňujete na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
 5. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar