3. Sudetské Tojnárkovo bloudění

31. 3. – 2. 4. 2017

Rozpis

Logo ČAR

Rozpis 3. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 31. 3. – 2. 4. 2017
Místo: Ostrov u Tisé, okres Ústí nad Labem, Česká republika.
Centrum: Penzion Stará pekárna v Ostrově u Tisé, poloha na mapy.cz.
Druh závodu: Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
  • Pátek 31. 3. noční dvouhodinovka
  • Sobota 1. 4. denní pětihodinovka
  • Neděle 2. 4. denní čtyřhodinovka na mapě z r. 1850
Je možné se přihlásit i na jednotlivé etapy zvlášť.
Součástí akce je i bezplatné školení pořadatelů budoucích závodů ČAR.
Prostor závodu a terén: Vymezen obcemi Petrovice, Tisá, Děčínský Sněžník, Bielatal, Ostrov a Rájec. Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, atraktivní pískovcová skalní města po obou stranách hranice.
Mapy:
  • Pátek 31. 3. Speciálka pro rogaining, měřítko 1:35 000, e=10 m, papír
  • Sobota 1. 4. Speciálka pro rogaining, měřítko 1:35 000, e=10 m, Pretex
  • Neděle 2. 4. Historická mapa z roku 1850, měřítko 1:28 800, Pretex
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, nutno objednat v přihlášce. Půjčovné činí 50 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,- Kč !!!
Způsob prokázání průchodu kontrolou bude upřesněn v pokynech.
Týmy a kategorie:

Tým se skládá ze 2 závodníků, přihlásit se můžete do kategorií:
MJ, WJ, XJ; MO, WO, XO; MV, WV, XV

M - tým tvoří výhradně muži,
W - výhradně ženy,
X - v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;

J - junioři - všichni členové týmu musí být v den start ve věku 18 let nebo mladší
O - open - bez omezení věku
V - veteráni - všem členům týmu musí být v den startu min. 40 let

Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.

Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Zde si můžete stáhnout příslušný formulář.
Přihlášky a startovné:

On-line přihláškovým systémem na webu závodu.
Výjimečně na e-mail: krk@rogaining.cz
Do emailové přihlášky uveďte: jména členů týmu, data narození, název týmu, případně oddílovou příslušnost, kategorii, číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení, požadavek na účast na školení pořadatelů ČAR, kontaktní e-mail a číslo účtu, z něhož bylo uhrazeno startovné.

Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).


Startovné za 1 člena týmu zaplacené v řádném termínu (do neděle 19. 3. 2017 24:00 hod.):

Kategorie Všechny 3 etapy Pá noční 2H So denní 5H Ne mapa 1850
Junioři 260 Kč 40 Kč 130 Kč 130 Kč
Ostatní 300 Kč 50 Kč 150 Kč 150 Kč


Startovné za 1 člena týmu zaplacené po řádném termínu (od pondělí 20. 3. 2017 až do skončení prezentace, omezeně jen dle možností pořadatele):

Kategorie Všechny 3 etapy Pá noční 2H So denní 5H Ne mapa 1850
Junioři 300 Kč 60 Kč 150 Kč 150 Kč
Ostatní 400 Kč 60 Kč 200 Kč 200 Kč


Startovné zahrnuje náklady na přípravu a organizaci závodu, bezplatné parkování v centru, mapy a pozávodní občerstvení.

Způsob platby:

Vložné, tzn. startovné + případný poplatek za půjčení čipu, zašlete prosím bankovním převodem na konto:

Název účtu: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Banka: FIO banka
Číslo účtu: 2800039826
Kód banky: 2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím ID vašeho týmu, které obdržíte v mailu, potvrzujícím přijetí vaší přihlášky.

Kopii dokladu o zaplacení předložte na vyžádání při prezentaci (týká se zejména pozdních plateb).

Ubytování: Autokemp Pod Císařem v tuto chvíli nabízí pouze ubytování v nevytápěných chatkách. Pokud se situace změní, budeme vás informovat. Dojednali jsme omezený počet lůžek přímo v závodním centru, přednostně je rezervujeme pro účastníky školení pořadatelů ČAR. Případní zájemci nechť mne co nejdříve kontaktují mailem či po telefonu.
Program akce:

Pátek 31. 3. 2017:
19:00 – 22:00 - prezentace v centru
20:30 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 1. 4. 2017:
8:00 – 9:00 - prezentace v centru
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start pětihodinovky
15:30 - konec pětihodinového závodu
18:30 - 19:30 - instruktáž pro pořadatele budoucích závodů ČAR
19:30 - 21:30 - panelová diskuse, volná témata

Neděle 2. 4. 2017:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
15:00 - předpokládané vyhlášení vítězů

Průběh závodu a hodnocení: Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet a pořadí navštívených kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení. O umístění daného týmu v jednotlivé etapě rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Penalizace 20 bodů se odečítá za každou započatou minutu zpoždění po limitu etapy. Při zpoždění vyšším než 30 minut nebude tým v etapě hodnocen.
Vyhlašovat budeme tři nejlepší týmy, které ve své kategorii dosáhnou nejvyšší součet bodů za všechny tři etapy. Při rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený čas.
Doprava a parkování: Výhradně vlastními dopravními prostředky. K parkování využijte bezplatné parkoviště v autokempu Pod Císařem.
Občerstvení: V cíli každé etapy čaj. Počítejte s tím, že ještě nezačala sezóna a okolní restaurace nemusí vařit, nebo dokonce ani nemají otevřeno. Pomocí přihláškového systému si můžete objednat jídlo přímo v centru závodu (oběd/večeře - výběr ze dvou jídel za 100 Kč, snídaně formou bufetu 100 Kč atd.). V obálce na prezentaci dostanete stravenky, jídlo zaplatíte v hotovosti na místě.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar
Informace: Na webu závodu: https://bloudeni.krk-litvinov.cz/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
  • Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
  • Závodí se na území Čech i Německa, každý závodník musí mít u sebe během závodu doklad totožnosti.
  • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v březnu 2017.