3. Sudetské Tojnárkovo bloudění

31. 3. – 2. 4. 2017

Pokyny

<tr>
 <td style="width:21%;" valign="top">
   <strong>Centrum:</strong>
 </td>
 <td colspan="4" style="width:79%;">
 <a href="http://www.mujweb.cz/stara_pekarna/index.htm" target="_blank"><strong>Penzion Stará pekárna</strong></a> v Ostrově u Tisé, poloha na
 <a href="https://mapy.cz/s/1rKLA" target="_blank"><strong>mapy.cz</strong></a>.
 </td>
</tr>
<tr>
 <td style="width:21%;" valign="top">
   <strong>Druh závodu:</strong>
 </td>
 <td colspan="4" style="width:79%;">
 <strong>Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.</strong>
 <ul>
 <li>Pátek 31. 3. noční dvouhodinovka</li>
 <li>Sobota 1. 4. denní pětihodinovka</li>
 <li>Neděle 2. 4. denní čtyřhodinovka na mapě z r. 1850</li>
 </ul>
 Je možné se přihlásit i na jednotlivé etapy zvlášť.<br>
 Součástí akce je i bezplatné školení pořadatelů budoucích závodů ČAR.
 </td>
</tr>
<tr>
 <td style="width:21%;" valign="top">
   <strong>Prostor závodu a terén:</strong>
 </td>
 <td colspan="4" style="width:79%;">
   Vymezen obcemi Petrovice, Tisá, Děčínský Sněžník, Bielatal, Ostrov a Rájec. Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, atraktivní pískovcová skalní města po obou stranách hranice.
 </td>
</tr>
<tr>
 <td style="width:21%;" valign="top">
   <strong>Mapy:</strong>
 </td>
 <td colspan="4" style="width:79%;">
 <ul>
 <li>Pátek 31. 3. Speciálka pro rogaining, měřítko 1:35 000, e=10&nbsp;m, papír</li>
 <li>Sobota 1. 4. Speciálka pro rogaining, měřítko 1:35 000, e=10&nbsp;m, Pretex</li>
 <li>Neděle 2. 4. Historická mapa z roku 1850, měřítko 1:28 800, Pretex</li>
 </ul>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td style="width:21%;" valign="top">
   <strong>Zvláštní mapové značky:</strong>
 </td>
 <td colspan="4" style="width:79%;">
 <p>V mapě první a druhé etapy jsme ve skalních partiích pěšiny nakreslili červeně. V prostoru závodu se nachází mnoho růžově vyšrafovaných zakázaných prostorů. Jedná se o přírodní rezervace, hnízdiště vzácných ptáků, ale i prostory odstřelu divokých prasat. Rozhodně do nich nevstupujte, mrtví závodníci budou diskvalifikováni!</p>
 <p>Mapu třetí etapy nemá cenu popisovat, uvidíte sami. Jsou z ní patrné linie cest, potoků, osídlení z doby 19. století... Namísto vrstevnic je terén překvapivě věrně vykreslen tzv. Lehmannovými šrafy. Možná až doma zjistíte, že docela dost objektů se zachovalo dodnes.</p>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td style="width:21%;" valign="top">
   <strong>Doprava:</strong>
 </td>
 <td colspan="4" style="width:79%;">
   Vlastními dopravními prostředky do Ostrova u Tisé.
 </td>
</tr>
<tr>
 <td style="width:21%;" valign="top">
   <strong>Parkování:</strong>
 </td>
 <td colspan="4" style="width:79%;">
   Dle pokynů pořadatelů na parkovištích P1, P2 a P3, viz plánek centra:<br>
   <img src="/2017/images/Planek_Centra.gif" alt="Plánek centra"></a><br>
   Parkoviště P1 před penzionem je určeno pro pořadatele a auta osob ubytovaných v penzionu Stará pekárna. Ostatní, včetně osob ubytovaných v chatě, musí zaparkovat pár desítek metrů za centrem závodu, parkoviště P2, domluvené s Policií ČR. Kdo přijede pozdě, musí auto nechat na P3 u autokempu Pod Císařem.
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="width:21%;" valign="top">
   <strong>Převlékání:</strong>
 </td>
 <td colspan="4" style="width:79%;">
   Ubytovaní na pokojích, ostatní mimo prostory restaurace Stará pekárna, např. ve vlastních dopravních prostředcích.
 </td>
		</tr>
<tr>
 <td style="width:21%;" valign="top">
   <strong>WC:</strong>
 </td>
 <td colspan="4" style="width:79%;">
   Sociální zařízení restaurace Stará pekárna.
 </td>
</tr>
<tr>
 <td style="width:21%;" valign="top">
   <strong>Povinné vybavení závodníků:</strong>
 </td>
 <td colspan="4" style="width:79%;">
   Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s&nbsp;sebou:
   <ul>
   <li>SI čip</li>
   <li>lihovou fixu pro záznam průchodu kontrolami</li>
   <li>občanský průkaz nebo pas</li>
   </ul>
 </td>
</tr>
   <tr>
 <td style="width:21%;" valign="top">
   <strong>Důležitá upozornění:</strong>
 </td>
 <td colspan="4" style="width:79%;">
   1) Závodí se na území Čech i Německa, každý závodník musí mít během závodu u sebe platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.<br>
   2) Závodí se podle platných pravidel <a href="http://car.shocart.cz/cz/info/pravidla.html" target="_blank">ČAR</a>.<br>
   3) Od okamžiku zahájení výdeje závodních map je závodníkům zakázáno používat jakoukoli jinou mapu kromě výtisku vydaného pořadatelem pro nejbližší etapu. Přece byste si nekazili neděli :-).<br>
   4) Každý závodník se akce účastní na&nbsp;vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za&nbsp;svou bezpečnost. Při&nbsp;prezentaci je nutné podepsat prohlášení,
   že se závodu zúčastňujete na&nbsp;vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.<br>
   5) Pořadatel neručí za&nbsp;žádné škody způsobené účastníky akce.
 </td>
</tr>
Logo ČAR

Pokyny 3. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 31. 3. – 2. 4. 2017
Místo: Ostrov u Tisé, okres Ústí nad Labem, Česká republika
Pokyny pro prezentaci: Na prezentaci se musí dostavit všichni členové týmu kvůli kontrole čipů a podepisování prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet, nebo nebyla námi identifikována (nejsou odškrtnuti v seznamu přihlášených), budeme při prezentaci vyžadovat doklad o zaplacení vložného.
Program akce:

Pátek 31. 3. 2017:
19:00 – 22:00 - prezentace v chatě pod penzionem Stará pekárna
20:30 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 1. 4. 2017:
8:00 – 9:00 - prezentace v chatě pod penzionem Stará pekárna
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start pětihodinovky
15:30 - konec pětihodinového závodu
18:30 - 19:30 - instruktáž pro pořadatele budoucích závodů ČAR
19:30 - 21:30 - panelová diskuse, volná témata

Neděle 2. 4. 2017:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
14:30 - předpokládané vyhlášení vítězů

Časomíra a systém ražení:

Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip objednaný v přihlášce si vyzvednete na prezentaci.
Před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat si čip v krabičce označené “Clear” a zkontrolovat čip v krabičce “Check” (začátečníkům pořadatelé poradí).

Čísla kontrol a jejich bodové hodnoty naleznete v popisech. Pokud není v popisech uvedeno jinak, jsou na kontrolách igelitové fáborky, označené číslem kontroly a kódem, který podle pokynů v popisech opíšete do políčka průkazky, odpovídajícího číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix, který drží na Pretexu (např. Centropen 2846).

V cíli musíte orazit cílovou jednotku a poté si nechat vyčíst čip na prezentaci.

Způsob hodnocení:

V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší úplné týmy s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet. Týmům, které vynechají některou z etap, započítáme 0 bodů a 0 minut.

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

 • Pátek 31. 3. noční dvouhodinovka - 10 bodů
 • Sobota 1. 4. denní pětihodinovka - 20 bodů
 • Neděle 2. 4. denní čtyřhodinovka - 20 bodů
Při překročení časového limitu o více než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů.

Občerstvení: Na vlastní náklady se můžete občerstvit v restauraci Stará pekárna či v sousedním hotelu Ostrov.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar