3. Sudetské Tojnárkovo bloudění

31. 3. – 2. 4. 2017

Pokyny

Logo ČAR

Pokyny 3. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov.
Datum: 31. 3. – 2. 4. 2017
Místo: Ostrov u Tisé, okres Ústí nad Labem, Česká republika
Centrum: Penzion Stará pekárna v Ostrově u Tisé, poloha na mapy.cz.
Druh závodu: Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
 • Pátek 31. 3. noční dvouhodinovka
 • Sobota 1. 4. denní pětihodinovka
 • Neděle 2. 4. denní čtyřhodinovka na mapě z r. 1850
Je možné se přihlásit i na jednotlivé etapy zvlášť.
Součástí akce je i bezplatné školení pořadatelů budoucích závodů ČAR.
Prostor závodu a terén: Vymezen obcemi Petrovice, Tisá, Děčínský Sněžník, Bielatal, Ostrov a Rájec. Hodně členitý, pahorkatý až hornatý, atraktivní pískovcová skalní města po obou stranách hranice.
Mapy:
 • Pátek 31. 3. Speciálka pro rogaining, měřítko 1:35 000, e=10 m, papír
 • Sobota 1. 4. Speciálka pro rogaining, měřítko 1:35 000, e=10 m, Pretex
 • Neděle 2. 4. Historická mapa z roku 1850, měřítko 1:28 800, Pretex
Zvláštní mapové značky:

V mapě první a druhé etapy jsme ve skalních partiích pěšiny nakreslili červeně. V prostoru závodu se nachází mnoho růžově vyšrafovaných zakázaných prostorů. Jedná se o přírodní rezervace, hnízdiště vzácných ptáků, ale i prostory odstřelu divokých prasat. Rozhodně do nich nevstupujte, mrtví závodníci budou diskvalifikováni!

Mapu třetí etapy nemá cenu popisovat, uvidíte sami. Jsou z ní patrné linie cest, potoků, osídlení z doby 19. století... Namísto vrstevnic je terén překvapivě věrně vykreslen tzv. Lehmannovými šrafy. Možná až doma zjistíte, že docela dost objektů se zachovalo dodnes.

Doprava: Vlastními dopravními prostředky do Ostrova u Tisé.
Parkování: Dle pokynů pořadatelů na parkovištích P1, P2 a P3, viz plánek centra:
Plánek centra
Parkoviště P1 před penzionem je určeno pro pořadatele a auta osob ubytovaných v penzionu Stará pekárna. Ostatní, včetně osob ubytovaných v chatě, musí zaparkovat pár desítek metrů za centrem závodu, parkoviště P2, domluvené s Policií ČR. Kdo přijede pozdě, musí auto nechat na P3 u autokempu Pod Císařem.
Převlékání: Ubytovaní na pokojích, ostatní mimo prostory restaurace Stará pekárna, např. ve vlastních dopravních prostředcích.
Pokyny pro prezentaci: Na prezentaci se musí dostavit všichni členové týmu kvůli kontrole čipů a podepisování prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet, nebo nebyla námi identifikována (nejsou odškrtnuti v seznamu přihlášených), budeme při prezentaci vyžadovat doklad o zaplacení vložného.
Program akce:

Pátek 31. 3. 2017:
19:00 – 22:00 - prezentace v chatě pod penzionem Stará pekárna
20:30 - začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 - hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 - konec noční dvouhodinovky

Sobota 1. 4. 2017:
8:00 – 9:00 - prezentace v chatě pod penzionem Stará pekárna
9:30 - začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 - hromadný start pětihodinovky
15:30 - konec pětihodinového závodu
18:30 - 19:30 - instruktáž pro pořadatele budoucích závodů ČAR
19:30 - 21:30 - panelová diskuse, volná témata

Neděle 2. 4. 2017:
8:30 - začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 - nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 - start čtyřhodinového závodu
13:00 - konec čtyřhodinového závodu
14:30 - předpokládané vyhlášení vítězů

Časomíra a systém ražení:

Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip objednaný v přihlášce si vyzvednete na prezentaci.
Před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat si čip v krabičce označené "Clear" a zkontrolovat čip v krabičce "Check" (začátečníkům pořadatelé poradí).

Čísla kontrol a jejich bodové hodnoty naleznete v popisech. Pokud není v popisech uvedeno jinak, jsou na kontrolách igelitové fáborky, označené číslem kontroly a kódem, který podle pokynů v popisech opíšete do políčka průkazky, odpovídajícího číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix, který drží na Pretexu (např. Centropen 2846).

V cíli musíte orazit cílovou jednotku a poté si nechat vyčíst čip na prezentaci.

Způsob hodnocení:

V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší úplné týmy s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet. Týmům, které vynechají některou z etap, započítáme 0 bodů a 0 minut.

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

 • Pátek 31. 3. noční dvouhodinovka - 10 bodů
 • Sobota 1. 4. denní pětihodinovka - 20 bodů
 • Neděle 2. 4. denní čtyřhodinovka - 20 bodů
Při překročení časového limitu o více než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů.

Občerstvení: Na vlastní náklady se můžete občerstvit v restauraci Stará pekárna či v sousedním hotelu Ostrov.
WC: Sociální zařízení restaurace Stará pekárna.
Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou:
 • SI čip
 • lihovou fixu pro záznam průchodu kontrolami
 • občanský průkaz nebo pas
Důležitá upozornění: 1) Závodí se na území Čech i Německa, každý závodník musí mít během závodu u sebe platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.
2) Závodí se podle platných pravidel ČAR.
3) Od okamžiku zahájení výdeje závodních map je závodníkům zakázáno používat jakoukoli jinou mapu kromě výtisku vydaného pořadatelem pro nejbližší etapu. Přece byste si nekazili neděli :-).
4) Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu zúčastňujete na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
5) Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar