9. Sudetské Tojnárkovo bloudění

7.–9. dubna 2023

Pokyny

Logo ČAR

Pokyny 9. Sudetského Tojnárkova Bloudění

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 7. – 9. 4. 2023
Místo: Nová Ves v Horách, okres Most, Česká republika
Centrum: Restaurace a penzion Pod Lípou
Závodní centrum
Druh závodu a typ mapy: 1. závod ČAR série 2023. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující k bezplatnému startu na druhém závodě série, rogainingovém MČR 2023 (tým musí závodit ve stejném složení) a zároveň volné startovné na mistrovství španělské rogainingové federace ve Vallfogona de Ripolles (Serra de Milana). Složení týmu můžete změnit, je ale nutno zachovat kategorii.
Tříetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
  • Pátek 7. 4. noční dvouhodinovka na speciálce pro rogaining 1:30000, e-10 m, stav 04/2023
  • Sobota 8. 4. denní pětihodinovka na speciálce pro rogaining 1:40000, e-10 m, stav 04/2023
  • Neděle 9. 4. denní čtyřhodinovka na historické mapě 1:28800, Lehmannovy šrafy místo vrstevnic, stav 04/1850 :-)
  • Pondělí 10. 4. sbírání kontrol, výlety po okolí…
Všechny mapy budou voděodolné (Pretex).
Prostor závodu a terén: Atraktivní terén na hřebeni Krušných hor, vymezený obcemi Oberlochmühle, Deutscheinsiedel, Horní Jiřetín a Svahová
Zvláštní mapové značky:

Mapa 1. a 2. etapy:

Zrušená železnicezrušená železnice
Mostymosty
Slepá uliceneprůchodná, slepá ulice
Jeskyně, ústí štolyjeskyně, ústí štoly
Restauracerestaurace (nemusí mít otevřeno)
Věžvěže, rozhledny, stožáry větrných elektráren či vysílačů
Pomníkpomník
Bycimožný výskyt býků na pastvině

Mapa 3. etapy: nemá cenu popisovat, uvidíte sami. Namísto vrstevnic je terén překvapivě věrně vykreslen tzv. Lehmannovými šrafy. Na mapě najdete linie cest, potoků, osídlení z období 19. století… Poměrně dost objektů se ale zachovalo dodnes.

Doprava: Doporučujeme veřejnou dopravu, popř. vlastní dopravní prostředky.
Z Litvínova se do Nové Vsi dostanete autobusem z Litvínova. Vystupte na zastávce Nová Ves v Horách, Obecní úřad, pár metrů od centra závodu.
Parkování: Přímo u závodního centra mohou z kapacitních důvodů zaparkovat jen ti, kdo mají zaplacené ubytovaní. Využijte 600 m vzdálenou plochu u bývalé restaurace Na Výšině, GPS souřadnice: 50°35'27.660"N, 13°29'19.805"E.
Platí přísný zákaz parkování na hlavní silnici v obci, odtahová služba bude v pohotovosti.
Převlékání: Na shromaždišti v sálu nad restaurací.
Do prvního patra platí přísný zákaz vstupu v zablácených závodních botách!!!
Ubytování: Pořadatel nabízí cca 50 míst nouzového ubytování ve stanu nebo na podlaze sálu nad restaurací (vlastní spacák, karimatka, společné sprchy), cena 115 Kč/os. a noc.
Pokyny pro prezentaci: Na prezentaci se musí dostavit všichni členové týmu (kontrola čipů, výdej týmových obálek se stravenkami, podpis prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí…).
V podpisovém archu najdete ID vašeho týmu, urychlíte tím průběh prezentace.
Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet, nebo nebyla námi identifikována (přihláška v seznamu přihlášených není přijata, jen registrována), budeme vyžadovat doklad o zaplacení vložného.
Program akce:

Pátek 7. 4. 2023:
19:00 – 22:00 – prezentace v centru
20:30 – začátek výdeje map a popisů noční dvouhodinovky
20:45 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
21:00 – hromadný start noční dvouhodinovky
23:00 – konec noční dvouhodinovky

Sobota 8. 4. 2023:
7:00 – 7:30 – snídaně v centru
8:00 – 9:00 – prezentace v centru
9:30 – začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:15 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:30 – hromadný start pětihodinovky
15:30 – konec pětihodinového závodu
18:30 – začátek přednášky Jana Tojnara o zajímavostech dějin Nové Vsi v Horách

Neděle 9. 4. 2023:
7:00 – 7:30 – snídaně v centru
8:30 – začátek výdeje map a popisů závodu na historické mapě
8:45 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
9:00 – start čtyřhodinového závodu
13:00 – konec čtyřhodinového závodu
14:30 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů, na závěr tombola.
Časomíra a systém ražení:

Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem!!!
SI čip objednaný v přihlášce si vyzvednete na prezentaci.
Před startem jsou všichni závodníci povinni vynulovat si čip v krabičce označené "Clear" a zkontrolovat čip v krabičce "Check" (začátečníkům pořadatelé poradí).

Čísla kontrol a jejich bodové hodnoty naleznete v popisech. Pokud není v popisech uvedeno jinak, jsou na kontrolách igelitové fáborky označené číslem kontroly a kódem, který opíšete do políčka průkazky, odpovídajícího číslu kontroly. Povinnou výbavou je permanentní fix, který drží na Pretexu (např. Centropen 2846).

V cíli musíte orazit cílovou jednotku a poté si nechat vyčíst čip na prezentaci. Odevzdejte také průkazku se záznamy prošlých kontrol.

Způsob hodnocení:

Kontroly budou v mapě označeny číslem, kterému v popisech každé etapy přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 150 bodů). V každé etapě si počet navštívených kontrol v libovolném pořadí určíte dle vlastního uvážení. V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší úplné týmy s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za všechny tři etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet. Týmům, které vynechají některou z etap, započítáme 0 bodů a 0 minut.

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat:

  • Pátek 7. 4. noční dvouhodinovka – 10 bodů
  • Sobota 8. 4. denní pětihodinovka – 20 bodů
  • Neděle 9. 4. denní čtyřhodinovka – 20 bodů
Při překročení časového limitu o více než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů.

Povinné vybavení závodníků: Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou SI čip a lihovou fixu pro záznam průchodu kontrolami.
V pátek a v sobotu si vemte do lesa občanku nebo pas, kontroly máme i v Německu.
Občerstvení: Restaurace Pod Lípou je jediným podnikem v Nové Vsi, kde vaří. Kuchyň kvůli nám prodlouží provoz od 12:00 do 19:30, snídaně se budou vydávat od 7:00 ráno. Stravenky si vyzvedněte na prezentaci.
WC: Sociální zařízení v restauraci.
První pomoc: V případě méně závažné komplikace volejte pořadatelský mobil: +420 739 548 142,
závažnější problém hlaste rovnou tísňovou linku: 112.
Majitelům chytrých telefonů doporučujeme stáhnout si na mobil aplikaci
ZÁCHRANKA ZÁCHRANKA – mobilní aplikace pro život.
Důležitá upozornění: 1) Závodí se podle platných pravidel ČAR.
2) Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě (na dohled). Na každou kontrolu musí dojít oba společně. V prostoru závodu se budou pohybovat rozhodčí s foťákem a fixlující dvojice budou diskvalifikovány. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
3) Od okamžiku zahájení výdeje závodních map je závodníkům zakázáno používat jakoukoli jinou mapu kromě výtisku vydaného pořadatelem pro nejbližší etapu. Přece byste si nekazili neděli :-).
4) Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel nenese odpovědnost za případný úraz závodníka během závodu. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu účastníte na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
5) Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Jan Tojnar